Koostootmisjaama Osula Energia OÜ valgustusprojekt

Valgustusprojekt on teostatud kontserni Graanul Invest ASi kuuluva  koostootmisjaamale Osula Energia OÜ, Võrumaal.  Graanul Invest AS tootab  oma klientidele taastuvast toorainest kvaliteetset toodangut. Seoses sellega kontsern otsustas kasutada ökoloogilised puhtaid ja säästlikke LED valgusteid.

  • Valgustus on saavutatud kuue erinevat tüüpi ModuLEDi valgustitega.
  • Saavutatud valgustihedus on  400 – 700 lx vastavalt vajadusele.
  • Selles projektis on kasutatud ka avarii valgusteid ModuLED MDL401, mis omavad autonoomset akuvoolutoidet.

Kliendid

Eesti kaubandus- ja tööstusettevõtted, kes soovivad kvaliteetset valgustust ning energia ja rahalist kokkuhoidu.

Projektid

Terviklikud valgusprojektid ideest teostuseni - valgusvajaduse välja selgitamine, valgusarvutuse projekt, paigaldus.

Tehnoloogia

DIALux programm - tasuvusaja kalkulatsioon, optimaalne valgustihendus ja valgusühtlus nii välis- kui ka sisevalgustusele.